KONTAKTY

Naši hostia môžu s nami kedykoľvek hovoriť

Korešpondenčná adresa
Penzión DRUŽBA**
Rekreačná 1478
972 01 Bojnice
Slovenská Republika

Telefón: +421 46 540 21 13

Mobil: +421 903 571 091

E-mail: penzion@druzba.sk

Fakturačná adresa
HiProTec, s. r. o.
Športová 23
971 01 Prievidza
IČO: 36 303 828
DIČ: 2020077026
IČ DPH: SK2020077026

Kontaktné osoby
Genovéva Kotianová, vedúca prevádzky
Ing. Miroslava Kotianová, operating manager